/ / Цагдаагийн ахмад М.Баянзул: Баянхонгор аймагт энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг буурсан

Цагдаагийн ахмад М.Баянзул: Баянхонгор аймагт энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг буурсан

2020-08-03
Цагдаагийн ахмад М.Баянзул: Баянхонгор аймагт энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг буурсан

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар бүртгэгдсэн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгнө үү.

Тус аймагт 2019 онд хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 24 бүртгэгдэж, 2018 онтой харьцуулахад 1.2 дахин өссөн үзүүлэлттэй байсан.

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 10 бүртгэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16.6 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна.  

Зам тээврийн ослыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ямар ажил зохион байгуулж байгаа вэ?

Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газраас хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах чиглэлээр энэ оны эхний хагас жилд “Тусгай дуут болон гэрлэн дохио”, “Тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал”, “Хяналт шалгалт”, “Согтуу”, “Мотоцикл”, “Хамгаалах малгай”, “Аюулгүйн гарц”, “Эрчимжүүлэлт-1” гэх мэт хэсэгчилсэн болон нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.

Мөн аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран “Ухаалаг жолооч-Урт нас” нөлөөллийн арга хэмжээг Баянхонгор сумын 10 баг, 19 сумдын хэмжээнд үр дүнтэй зохион байгуулсан.

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг гарахад нөлөөлж буй гол шалтгаан нь юу байна вэ?

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 16.6 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байгаа хэдий ч бид бүхэн цаашид энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулж ажиллана. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаааан нөхцөлийг судлахаар согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, хурд хэтрүүлсэн болон жолооч нарын анхаарал болгоомжгүй зорчсоноос дээрх гэмт хэрэг гарсан байна.   

Засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тогтоолоор “Цагдаагийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээ, хангалтын жишиг норматив”-т орон нутаг дахь замын хэвтээ, босоо тэнхлэгийн дагуух цагдаагийн хяналтын цэг 150 км тутамд нэгээс доошгүй байхаар заасны дагуу Баянхонгор аймагт 2 хяналтын байнгын цэг байгуулагдаж, тогтоолын хэрэгжилт хангагдсан хэдий ч үйлдэгдсэн зам тээврийн ослын ихэнх нь бусад хяналтгүй цэгт үйлдэгдэж байгаа тул Цагдаагийн газраас алба хаагчдыг нэгдсэн хуваарьт оруулж, орон нутгийн замд хөдөлгөөнт хяналтын цэгүүдийг ажиллуулж байна. 

Манай аймгийн хэмжээнд гол анхаарал татаж байгаа асуудал бол мотоциклтой холбоотой зам тээврийн ослын улмаас иргэд амь насаа алдах тохиолдол буурахгүй өсөх хандлагатай байна. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар гэхэд 11 иргэн амь насаа алдсан, үүний гол шалтгаан нь согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ болон бүрэн бус техник хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцож, баталгаат бус шороон замд хурд хэтрүүлснээс болж осолд орж байна.

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран мотоциклтой холбоотой зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 19 сумын мотоциклтой айл өрхүүдэд энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга, сэрэмжлүүлэг, хүлээх хариуцлага, хор уршгийн талаар мэдээлэл бэлтгэн “Ил захидал” хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.

Цаашид дээрх төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулахад бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Засаг дарга нарт мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

Цаашид Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газраас авто сургуулиудтай хамтран бүх сумдын мотоцикл бүхий иргэдийг “А” ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх олгох сургалтад тухайн сум, багт нь хамруулж, дүрмийн мэдлэг олгох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Сумдын малчин иргэд аймгийн төв рүү ирж тэр болгон сургалтад хамрагдах боломж байдаггүй тул дүрэм мэдэхгүй, “А” ангиллын эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил түгээмэл байна.  Мөн замын хөдөлгөөний дүрмийн тодорхой мэдлэггүйгээс болж осол гаргах нэг шалтгаан болж байна гэж үзэж байна.

Улсын хэмжээнд “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл” нэгдсэн арга хэмжээ “Яараад яахав дээ” уриатайгаар зохион байгуулагдаж байна. Энэ арга хэмжээний хүрээнд танай байгууллага ямар ажил зохион байгуулж байгаа вэ?

Орон нутгийн замд гарч болзошгүй осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд, жолооч нарт зам тээврийн осол гарахад нөлөөлдөг шалтгаан, нөхцөлийг ойлгуулж, хөдөлгөөнд оролцогчдын эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, жолоочийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, хөдөлгөөнд оролцох зөв дадал, хандлагыг бий болгох замаар иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор Тээврийн цагдаагийн албанаас 2020 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл  хугацаанд “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл” нэгдсэн арга хэмжээ “Яараад яахав дээ” уриан дор зохион байгуулагдаж байна.

Дээрх арга хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах салбар төлөвлөгөө гарган батлуулж, арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагааг 2020 оны 07  дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулж, иргэд, олон нийтэд сурталчилж ажилласан.

Орон нутгийн замд гарч болзошгүй осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Нээлттэй өдөр”, “Жолооч танд туслая”, “Хурд” гэсэн арга хэмжээнүүдийг орон нутгийн онцлогт тохируулан зохион байгуулж, дамжин өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч, зорчигч нарын дунд “Замын хөдөлгөөний дүрэм”-ээр асуулт, хариултын тэмцээн зохион байгуулж, оролцогч нарт аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн газар, “Шинэ үйлс өөд” төрийн бус байгууллагуудын хамтран бэлтгэсэн арга хэмжээний лого бүхий аяга, түлхүүрийн оосор, үнэртүүлэгч, шил арчигч зориулалтын шингэн гэх мэт зүйлүүдийг бэлэглэж, замын алжаал ядаргааг тайлах зорилгоор кофе, ус, ундаа, дархлаа дэмжих вакусаар дайлж, иргэдэд эерэг сэтгэгдэл төрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж байна.  

Мөн дээрх арга хэмжээнд оролцсон нийт иргэдэд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зөвлөмж өгч, анхааруулга, гарын авлага бэлтгэн хүргэж, аянд нэгдэхийг уриалж ажиллаж байна.  

Иргэдэд анхааруулж хэлэх зүйл байна уу?

Иргэд мотоцикл жолоодохдоо хамгаалах малгай хэрэглэхгүй, жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож, замын хөдөлгөөнд оролцож, зам тээврийн осол гаргах тохиолдол их байна. Иргэд маань бие биедээ зарчимч шаардлага тавьдаг баймаар байна. Хамгаалах малгай, бүс хэрэглэж хэвшсэнээр зөвхөн таны аюулгүй байдал, амь нас, эрүүл мэндийг хамаалж байгаа гэдгийг ухамсарлан ойлгоосой.

Иргэд, жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо өөрийн болон бусдын аюулгүй байдал, амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалж, зориулалтын замаар техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж, Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулж байгаа “Яараад яахав дээ” аянд нэгдэхийг уриалж байна.  

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна