/ Олон нийтийн цагдаа / Дүрэм тавигдах шаардлага /
  • ДҮРЭМ
    2022-09-21
    ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ДҮРЭМ Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Энэхүү дүрмээр олон нийтийн цагдаагийн ажилтны эрх зүйн байдал, үндсэн зарчим, шаард...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна