/ Олон нийтийн цагдаа / Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны танилцуулга /
  • Тус газраас Цагдаагийн албаны тухай хууль болон Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 382 дугаар тушаалаар батлагдсан “Олон нийтийн цагдааг...
  • Сургалт
    2019-05-27
    Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.12-т заасны дагуу Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нарыг мэргэшүүлэх, сурган дадлагажуулах чиглэл...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна